Kontakt

MTS Mária Stražovcová
Štefana Hulína
Lietavská Lúčka

Štát SVK

Telefón: +421 56 88 588

Prevádzka                     Terchová Nad poštou

Telefón: +421 56 95 544